Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê cửa hàng, ki ốt. 1,708 bất động sản.

14 Triệu/tháng
Ngày đăng: 27/05/2018
Ngày hết hạn: 03/06/2018
14 Triệu/tháng
Ngày đăng: 27/05/2018
Ngày hết hạn: 03/06/2018
700 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 26/05/2018
Ngày hết hạn: 24/10/2018
55 Triệu/tháng
Ngày đăng: 26/05/2018
Ngày hết hạn: 23/10/2018
38 Triệu/tháng
Ngày đăng: 26/05/2018
Ngày hết hạn: 19/10/2018
566.88 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 26/05/2018
Ngày hết hạn: 23/10/2018
55 Triệu/tháng
Ngày đăng: 26/05/2018
Ngày hết hạn: 30/06/2018
28 Triệu/tháng
Ngày đăng: 26/05/2018
Ngày hết hạn: 30/06/2018
40 Triệu/tháng
Ngày đăng: 26/05/2018
Ngày hết hạn: 30/06/2018
42 Triệu/tháng
Ngày đăng: 26/05/2018
Ngày hết hạn: 02/07/2018
70 Triệu/tháng
Ngày đăng: 26/05/2018
Ngày hết hạn: 02/07/2018
45 Triệu/tháng
Ngày đăng: 26/05/2018
Ngày hết hạn: 02/07/2018