Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê cửa hàng, ki ốt. 1,782 bất động sản.

9 Triệu/tháng
Ngày đăng: 19/10/2018
Ngày hết hạn: 09/01/2019
17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 19/10/2018
Ngày hết hạn: 24/11/2018
40 Triệu/tháng
Ngày đăng: 19/10/2018
Ngày hết hạn: 26/11/2018
35 Triệu/tháng
Ngày đăng: 19/10/2018
Ngày hết hạn: 23/11/2018
Thỏa thuận
Ngày đăng: 19/10/2018
Ngày hết hạn: 18/11/2018
20 Triệu/tháng
Ngày đăng: 19/10/2018
Ngày hết hạn: 25/11/2018
17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 19/10/2018
Ngày hết hạn: 27/11/2018
12 Triệu/tháng
Ngày đăng: 19/10/2018
Ngày hết hạn: 01/01/2019
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 19/10/2018
Ngày hết hạn: 04/01/2019
40 Triệu/tháng
Ngày đăng: 19/10/2018
Ngày hết hạn: 12/01/2019
35 Triệu/tháng
Ngày đăng: 19/10/2018
Ngày hết hạn: 12/01/2019
Thỏa thuận
Ngày đăng: 19/10/2018
Ngày hết hạn: 20/11/2018