Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê cửa hàng, ki ốt. 2,038 bất động sản.

Thỏa thuận
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 11/04/2019
5 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 07/04/2019
10 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 24/02/2019
40 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 25/02/2019
13 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 08/04/2019
315 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 04/03/2019
110 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 09/04/2019
14 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 13/04/2019
13 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 11/04/2019
65 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 28/03/2019
7.5 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 09/04/2019
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 12/04/2019