Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê cửa hàng, ki ốt. 129 bất động sản.

28 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2019
Ngày hết hạn: 08/09/2019
Thỏa thuận
Ngày đăng: 20/08/2019
Ngày hết hạn: 26/08/2019
18 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2019
Ngày hết hạn: 27/09/2019
23 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2019
Ngày hết hạn: 27/09/2019
33 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2019
Ngày hết hạn: 20/09/2019
45 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2019
Ngày hết hạn: 20/09/2019
120 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2019
Ngày hết hạn: 20/09/2019
17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2019
Ngày hết hạn: 20/09/2019
17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2019
Ngày hết hạn: 20/09/2019
120 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2019
Ngày hết hạn: 20/09/2019
118 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2019
Ngày hết hạn: 20/09/2019
40 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2019
Ngày hết hạn: 19/09/2019