Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 45 bất động sản.

17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2019
Ngày hết hạn: 10/09/2019
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2019
Ngày hết hạn: 11/09/2019
35 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2019
Ngày hết hạn: 11/09/2019
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2019
Ngày hết hạn: 23/08/2019
40 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2019
Ngày hết hạn: 05/10/2019
46 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2019
Ngày hết hạn: 28/08/2019
5 Triệu/m²/tháng
Ngày đăng: 20/08/2019
Ngày hết hạn: 05/10/2019
40 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2019
Ngày hết hạn: 31/12/2019
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 20/08/2019
Ngày hết hạn: 25/08/2019
40 Triệu/tháng
Ngày đăng: 19/08/2019
Ngày hết hạn: 23/09/2019
40 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 15/08/2019
Ngày hết hạn: 30/09/2019
40 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 15/08/2019
Ngày hết hạn: 30/09/2019