Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 90 bất động sản.

30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 08/04/2020
Ngày hết hạn: 17/04/2020
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 07/04/2020
Ngày hết hạn: 19/04/2020
5 Triệu/tháng
Ngày đăng: 07/04/2020
Ngày hết hạn: 28/04/2020
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 07/04/2020
Ngày hết hạn: 12/05/2020
5 Triệu/tháng
Ngày đăng: 03/04/2020
Ngày hết hạn: 02/05/2020
7 Triệu/tháng
Ngày đăng: 03/04/2020
Ngày hết hạn: 01/05/2020
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 03/04/2020
Ngày hết hạn: 01/05/2020
7 Triệu/tháng
Ngày đăng: 03/04/2020
Ngày hết hạn: 19/05/2020
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 03/04/2020
Ngày hết hạn: 13/05/2020
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 31/03/2020
Ngày hết hạn: 05/05/2020
55 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 30/03/2020
Ngày hết hạn: 15/05/2020
75 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 30/03/2020
Ngày hết hạn: 15/05/2020