Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 28 bất động sản.

30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/02/2020
Ngày hết hạn: 29/02/2020
17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/02/2020
Ngày hết hạn: 04/04/2020
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/02/2020
Ngày hết hạn: 29/02/2020
35 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/02/2020
Ngày hết hạn: 29/02/2020
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/02/2020
Ngày hết hạn: 06/03/2020
40 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/02/2020
Ngày hết hạn: 24/03/2020
45 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/02/2020
Ngày hết hạn: 03/04/2020
70 Triệu/tháng
Ngày đăng: 11/02/2020
Ngày hết hạn: 26/03/2020
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 10/02/2020
Ngày hết hạn: 26/03/2020
20 Triệu/tháng
Ngày đăng: 10/02/2020
Ngày hết hạn: 26/03/2020
7 Triệu/tháng
Ngày đăng: 10/02/2020
Ngày hết hạn: 23/03/2020
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 10/02/2020
Ngày hết hạn: 21/03/2020