Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 713 bất động sản.

20 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 28/02/2019
6 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 12/02/2019
63 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 09/04/2019
70 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 09/03/2019
63 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 09/03/2019
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 22/02/2019
27 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 16/02/2019
Thỏa thuận
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 24/03/2019
580 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 12/03/2019
35 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 27/01/2019
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 09/03/2019
130 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 18/01/2019
Ngày hết hạn: 25/03/2019