Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 37 bất động sản.

30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/10/2019
Ngày hết hạn: 27/11/2019
17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 09/10/2019
Ngày hết hạn: 01/11/2019
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 09/10/2019
Ngày hết hạn: 31/10/2019
35 Triệu/tháng
Ngày đăng: 09/10/2019
Ngày hết hạn: 31/10/2019
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 09/10/2019
Ngày hết hạn: 22/10/2019
40 Triệu/tháng
Ngày đăng: 09/10/2019
Ngày hết hạn: 24/11/2019
46 Triệu/tháng
Ngày đăng: 05/10/2019
Ngày hết hạn: 15/10/2019
90 Triệu/tháng
Ngày đăng: 01/10/2019
Ngày hết hạn: 15/11/2019
70 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 30/09/2019
Ngày hết hạn: 11/11/2019
70 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 30/09/2019
Ngày hết hạn: 25/12/2019
40 Triệu/tháng
Ngày đăng: 30/09/2019
Ngày hết hạn: 09/11/2019
40 Triệu/tháng
Ngày đăng: 30/09/2019
Ngày hết hạn: 31/12/2019