Nhà đất cho thuê tại Hải Phòng

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Tỉnh/Tp: Hải Phòng. 109 bất động sản.

10 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/12/2019
Ngày hết hạn: 23/12/2019
7 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/12/2019
Ngày hết hạn: 28/12/2019
12 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/12/2019
Ngày hết hạn: 17/01/2020
15 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/12/2019
Ngày hết hạn: 27/01/2020
66 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/12/2019
Ngày hết hạn: 19/01/2020
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/12/2019
Ngày hết hạn: 13/01/2020
10 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/12/2019
Ngày hết hạn: 21/01/2020
6 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/12/2019
Ngày hết hạn: 21/01/2020
20 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/12/2019
Ngày hết hạn: 21/01/2020
10 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/12/2019
Ngày hết hạn: 13/01/2020
20 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/12/2019
Ngày hết hạn: 17/01/2020
6 Triệu/tháng
Ngày đăng: 12/12/2019
Ngày hết hạn: 17/01/2020