Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 12 bất động sản.

130 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 10/06/2022
Ngày hết hạn: 26/07/2022
70 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 10/06/2022
Ngày hết hạn: 25/07/2022
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 10/06/2022
Ngày hết hạn: 24/06/2022
88 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 10/06/2022
Ngày hết hạn: 02/07/2022
75 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 10/06/2022
Ngày hết hạn: 09/07/2022
70 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 10/06/2022
Ngày hết hạn: 09/07/2022
45 Triệu/tháng
Ngày đăng: 02/06/2022
Ngày hết hạn: 26/06/2022
75 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 24/05/2022
Ngày hết hạn: 09/07/2022
130 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 24/05/2022
Ngày hết hạn: 24/06/2022
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 23/05/2022
Ngày hết hạn: 24/06/2022
100 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 18/04/2022
Ngày hết hạn: 02/06/2022
69 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 18/04/2022
Ngày hết hạn: 31/05/2022