Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 12 bất động sản.

70 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 09/08/2022
Ngày hết hạn: 24/09/2022
75 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 09/08/2022
Ngày hết hạn: 24/09/2022
45 Triệu/tháng
Ngày đăng: 08/08/2022
Ngày hết hạn: 18/08/2022
75 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 08/08/2022
Ngày hết hạn: 23/09/2022
70 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 08/08/2022
Ngày hết hạn: 23/09/2022
70 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 06/08/2022
Ngày hết hạn: 21/09/2022
75 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 06/08/2022
Ngày hết hạn: 21/09/2022
75 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 05/08/2022
Ngày hết hạn: 20/09/2022
70 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 05/08/2022
Ngày hết hạn: 19/09/2022
130 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 10/06/2022
Ngày hết hạn: 26/07/2022
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 10/06/2022
Ngày hết hạn: 24/06/2022
88 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 10/06/2022
Ngày hết hạn: 02/07/2022