Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 12 bất động sản.

75 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 10/06/2022
Ngày hết hạn: 09/07/2022
70 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 10/06/2022
Ngày hết hạn: 09/07/2022
75 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 24/05/2022
Ngày hết hạn: 09/07/2022
130 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 24/05/2022
Ngày hết hạn: 24/06/2022
25 Triệu/tháng
Ngày đăng: 23/05/2022
Ngày hết hạn: 24/06/2022
100 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 18/04/2022
Ngày hết hạn: 02/06/2022
69 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 18/04/2022
Ngày hết hạn: 31/05/2022
17 Triệu/tháng
Ngày đăng: 30/03/2022
Ngày hết hạn: 15/04/2022
69 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 17/02/2022
Ngày hết hạn: 25/03/2022
69 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 09/02/2022
Ngày hết hạn: 06/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 26/12/2021
Ngày hết hạn: 20/06/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 26/12/2021
Ngày hết hạn: 20/06/2022