Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 12 bất động sản.

Thỏa thuận
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 04/03/2022
62 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 03/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 03/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 03/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 03/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 03/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 03/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 04/03/2022
37 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 03/03/2022
58 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 03/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 04/03/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 04/03/2022