Cho thuê loại bất động sản khác tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê loại bất động sản khác. 12 bất động sản.

250 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 07/01/2022
Ngày hết hạn: 10/02/2022
330 Triệu/tháng
Ngày đăng: 07/01/2022
Ngày hết hạn: 13/02/2022
350 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 07/01/2022
Ngày hết hạn: 13/02/2022
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 10/09/2021
30 Triệu/tháng
Ngày đăng: 09/09/2021
Ngày hết hạn: 10/09/2021
35 Triệu/tháng
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 14/08/2021
35 Triệu/tháng
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 13/08/2021
50 Triệu/tháng
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 13/08/2021
35 Triệu/tháng
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 13/08/2021
100 Triệu/tháng
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 12/08/2021
55 Triệu/tháng
Ngày đăng: 08/09/2021
Ngày hết hạn: 10/08/2021
45 Triệu/tháng
Ngày đăng: 01/09/2021
Ngày hết hạn: 05/08/2021