Cho thuê loại bất động sản khác tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê loại bất động sản khác. 4 bất động sản.

350 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 08/08/2022
Ngày hết hạn: 19/09/2022
250 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 28/06/2022
Ngày hết hạn: 31/07/2022
330 Triệu/tháng
Ngày đăng: 28/06/2022
Ngày hết hạn: 15/07/2022
350 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 28/06/2022
Ngày hết hạn: 15/07/2022