Cho thuê văn phòng tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê văn phòng. 47 bất động sản.

10 Triệu/tháng
Ngày đăng: 29/06/2022
Ngày hết hạn: 13/08/2022
50 Triệu/tháng
Ngày đăng: 29/06/2022
Ngày hết hạn: 13/08/2022
290 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 28/06/2022
Ngày hết hạn: 12/08/2022
270 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 28/06/2022
Ngày hết hạn: 02/07/2022
300 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 28/06/2022
Ngày hết hạn: 02/07/2022
290 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 28/06/2022
Ngày hết hạn: 02/07/2022
300 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 28/06/2022
Ngày hết hạn: 02/07/2022
280 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 28/06/2022
Ngày hết hạn: 02/07/2022
320 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 28/06/2022
Ngày hết hạn: 02/07/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 28/06/2022
Ngày hết hạn: 31/07/2022
185 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 28/06/2022
Ngày hết hạn: 31/07/2022
270 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 28/06/2022
Ngày hết hạn: 31/07/2022