Cho thuê văn phòng tại Việt Nam

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê văn phòng. 20 bất động sản.

340 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 08/08/2022
Ngày hết hạn: 22/09/2022
290 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 08/08/2022
Ngày hết hạn: 22/09/2022
340000 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 08/08/2022
Ngày hết hạn: 02/09/2022
Thỏa thuận
Ngày đăng: 08/08/2022
Ngày hết hạn: 03/09/2022
280 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 08/08/2022
Ngày hết hạn: 18/09/2022
350 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 08/08/2022
Ngày hết hạn: 18/09/2022
360 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 18/07/2022
Ngày hết hạn: 02/09/2022
360 Nghìn/m²/tháng
Ngày đăng: 18/07/2022
Ngày hết hạn: 02/09/2022